Je kan Nele bellen

Ongevallenverzekering.

Via de federatie heeft de club een ongevallenverzekering afgesloten voor alle leden bij de bondsverzekeraar Ethias.

Zeer belangrijk: De leden zijn slechts verzekerd zodra ze zijn ingeschreven in het ledenregister van de Vlaamse Atletiekliga (VAL).
dwz. van zodra ze over een startvergunning beschikken.

Zorg dus dat je tijdig je lidmaatschap in orde brengt! 

Wat te doen bij een sportongeval

  • Tijdens de clubtrainingen of een individuele training: meldt het incident binnen de 5 dagen aan het secretariaat
  • Tijdens een wedstrijd: meldt het incident aan het plaatselijk secretariaat

Wat door te geven:

  • Naam en voornaam. Bij minderjarigen eveneens de naam van de wettelijke vertegenwoordiger bij het ziekenfonds
  • Datum en uur van het ongeval
  • Korte omschrijving van het ongeval en het letsel (ook links en rechts vermelden)
  • Eventuele getuige

Na de aangifte, ontvang je het aangifteformulier met op de keerzijde het geneeskundig getuigschrift, in te vullen door de geneesheer. Alle verdere correspondentie gebeurt hierbij verder tussen jou en Ethias (niet meer via de club of de VAL).

Wat wordt er gedekt?

  • Elk acuut lichamelijk letsel, veroorzaakt tijdens een sportactiviteit in Hermes atletiek-clubverband valt onder de toepassing van de verzekering tegen sportongevallen.
  • Het verzekeringscontract, afgesloten door de Vlaamse atletiekliga v.z.w. voorziet in de terugbetaling van het verschil tussen enerzijds de medische en farmaceutische onkosten en anderzijds de tegemoetkoming van het ziekenfonds (RIZIV-barema).

De polissen zijn ter inzage op de website van de VAL.

Onze Sponsors